Odlakovač na nehty Cedro 1000ml žlutá

Neohodnoceno
Značka: CEDRO

Odlakovač na nehty 1000ml žlutý

Dostupnost Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.5.2024
Možnosti doručení
Kód: 168-14
285 Kč
Odlakovač na nehty Cedro 1000ml žlutá
Neohodnoceno
Značka: CEDRO

Bezacetonový odlakovač na nehty 1000ml 

Bezacetonový odlakovač pro profesionální použití.
Tímto odlakovačem odlakujete své nehty opravdu rychle a precizně!

Návod na použití:
Navlhčete odlakovačem kosmetický tampón nebo vatu. Přiložte na nalakovaný nehet, nechte krátce působit a potom odstraňte mírným tlakem nežádoucí lak. Vhodný pro všechny techniky úpravy nehtů.

Složení: 
Alkohol denat., Butyl acetate, Ethyl acetate, voda, CI 18965,CI 17200

Obsah: 1000ml

Upozornění:
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Při vysokých koncentracích účinek anestetický a narkotický.
Chraňte před teplem. Zákaz kouření. Skladujte v těsně uzavřených obalech na suchém chladném místě, chraňte před světlem při max. teplotě 25°C. Nevdechujte páry. Používejte osobní ochranné prostředky, zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. V uzavřených místnostech zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

PRVNÍ POMOC
Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a uložte do polohy hlavu na stranu, aby se zabránilo udušení při případném zvracení. Pokud dojde k zástavě dýchání, provádějte umělé dýchání a ihned volejte odbornou lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Odstraňte kontaminované části oděvu a obuv. Zasažené místo omyjte velkým množstvím vody. Oděv vyperte. V případě  přetrvávajících obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut) a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí) a dejte mu vypít velké množství vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku.
Při styku s kůží: Jemně omyjte mýdlem a vodou.
Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
Při styku s oděvem: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte.
V případě požáru: K hašení použijte vodu, práškový nebo pěnový hasící přístroj.

Uchovávejte mimo dosah dětí!

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Podobné produkty

F 21A blue
285 Kč

Odlakovač na nehty 1000ml modrý

Kód: 168-8
F 21A green
285 Kč

Odlakovač na nehty 1000ml zelený

Kód: 168-3
F 21A orange
285 Kč

Odlakovač na nehty 1000ml oranžový  

Kód: 168-13
×

Splátková kalkulačka ESSOX