Pedikúra a její historie

Dr. Scholle je zakladatelem moderní pedikúry. Zavedl a rozšířil pedikérská pracoviště po celém světě. Pracovali zde vyškolení pedikéři, kteří ovládali péči o nohy po stránce praktické i teoretické. Doporučovali klientům ortopedické pomůcky, nástroje na pedikúru a manikúru, které Dr. Scholle vyráběl. V péči o nohy znamenalo toto spojení teorie a praxe veliký pokrok.

 

PEDIKÚRA A JEJÍ HISTORIE 

Pravidelná péče o tělo má svou dávnou tradici. V některých údobích historie vzkvétala, v jiných byla zatlačována. V každém případě se datuje několik tisíciletí před Kristem. Hygienická očista těla nebyla rozšířená mezi všechen lid, ale byla výsadou pouze určitých vrstev.

Ve starověkém Římě a Řecku měla hygiena těla vysokou úroveň. Oblíbeným místem očisty, odpočinku a zábavy se staly lázně. Úroveň hygieny, ale i odívání a obouvání ve středověku byla nízká. Závadná obuv zhoršovala anatomický tvar nohy a poškozovala její funkci. Lazebníci a ranhojiči věnovali zvýšenou péči nohám. Používali léčebné koupele s přísadami bylin, solí a odvarů.

Na přelomu 19. století se ve Francii a v Německu, začala rozvíjet léčebná péče o lidskou nohu. Ve městech se objevovaly živnosti zabývající se péči o nohy.

Dr. Scholle je zakladatelem moderní pedikúry. Zavedl a rozšířil pedikérská pracoviště po celém světě. Pracovali zde vyškolení pedikéři, kteří ovládali péči o nohy po stránce praktické i teoretické. Doporučovali klientům ortopedické pomůcky, které Dr. Scholle vyráběl. V péči o nohy znamenalo toto spojení teorie a praxe veliký pokrok.

V době Baťových obchodních domů, došlo i u nás k rozmachu pedikúry. V 70. až 80. letech 20. století se péče o nohy zhoršila. Osvěta byla jen velmi malá, ubylo pracovišť pedikúry. Ke zlepšení došlo po roce 1990. Začaly se zlepšovat podmínky pro zakládání nových pracovišť pedikúry. Založena byla Asociace pedikérů České republiky. Ta na svých sjezdech seznamuje členy s novinkami v péči o nohy, pořádají se rekvalifikační kurzy. Péče o nohy se dostala do popředí zájmu pedikérů a ortopedů.

×

Splátková kalkulačka ESSOX