Unikátní odsávací systém PurePOD pro podologickou a pedikérskou praxi

Unikátní odsávací systém speciálně vyvinutý pro podologickou a pedikérskou praxi PurePOD odsávací systém.

,,OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI JE PRIORITOU!“

¨

,,Dennodenně jsou podologové a pedikéři při své práci vystaveni nejjemnějšímu brusnému prachu vznikajícímu při ošetřování nohou, který velmi často obsahuje i zárodky plísní nebo bakterií a dokonce MSRA. Zdravotní rizika vyplývající z toho nejsou z pohledu Berchtesgadenského podologa Fritze Bittiga brány dostatečně vážně, protože neviditelný jemný prach by se mohl dostat do plicních sklípků a mohl by vést k infekcím a alergickému astmatu. Fritz Bittig tohle vědel a nechtěl to déle tolerovat. Společně s Mnichovskou firmou Polytech Systeme GmbH vyvinul systém PurePOD profesionální odsávací systém speciálně pro podologická centra, pedikérské salóny a pro podiatrické zdravotní ústavy."

 

Vývojem odsávacího zařízení PurePOD se chopil podolog Fritz Bittig iniciativy pro čistý vzduch v podologických centrech. Jak k tomu došlo?

Z měření prováděných před léty Zaměstnaneckým družstvem pro zdravotní službu a sociální péči (BGW) vyplynulo, že přestože platí vysoké hygienické standardy přetrvává značné zatížení osob jemným prachem. Ten vdechují zaměstnanci/ošetřující během práce, i pacienti jsou těmto brusným částicím vystaveni. Jelikož jsem v této době už déle trpěl problémy dýchacích cest a měl jsem podezření, že to vyplývá z případného zatížení prachem ve své mé ordinaci, byl jsem rozhodnut tento problém řešit a dořešit. To byl rozhodující impuls pro vývoj tohoto profesionálního odsávacího zařízení. Ostatně: zasazuji se za to, aby pokud možno brzo byl schválen zákonný předpis na ochranu ošetřovatele jakož i pacientů, kterým bude pořízení externího odsávacího zařízení ve všech centrech podologie a pedikúry nezbytné, zejména však na zdravotnických školách zaměřených na podiatrii a podologii.

Podologické přístroje jsou přece zpravidla vybaveny odsávacím zařízením, cožpak to není dostačující?

Víte, když jako podolog chcete odstraňovat hyperkeratózu, tedy 1 mm silnou vrstvu kůže, musíte použít výkonné podologické přístroje s vysokými otáčkami s integrovaným odsáváním, které je i přesto ne zcela dostačující, proto není zrovna zdraví prospěšné. Tudíž je brusný prach, zejména ten nebezpečný, ten pouhým okem neviditelný jemný prach odsáván nedostatečně a ošetřující včetně pacienta/klienta ho vdechují. Podologické přístroje často uplatňované v pedikérské praxi jsou ještě dnes vybavené malými prachovými pytlíky z kartonu nebo látky s malým objemem. Důsledkem je jejich častá výměna, a tato manipulace taky není bez rizik. Při použití brusných kotoučů o velikosti 13 mm a více je nasávací otvor zmenšen. To brání nasávání brusného prachu do přístroje!

Jaký aspekt měl při vývoji odsávacího zařízení prioritu?

Pan Lehmann, majitel firmy Polytech Systeme GmbH, a já jsme měli společný cíl: přivést na trh nejsilnější, nejprofesionálnější a nejúčinnější odsávací zařízení pro podologickou praxi, které bude pro každého podologa, chránícího zdraví, přesto cenově dostupné. Výrobní firma skýtá důležitou základnu pro zdravotnickou kvalitu s trvanlivou zatížitelnou turbinovou technikou. Turbinová technika PurePOD může být v provozu ve dne v noci – bez známek přehřátí nebo opotřebení. Výměna uhlíkového filtru není zapotřebí.

V čem tkví další přednosti tohoto novodobého odsávacího zařízení?

Tento mobilní odsávací systém disponuje pojízdným stativem, který lze umístit nastavitelnými kladkami přímo vedle ošetřujícího. Sací zařízení sestává ze stojanu s pružným odsávacím ramenem, kterým lze libovolně otáčet a individuálně přivést do požadované pozice, čímž je umožněna optimální, hygienická, ergonomická práce. Existuje výběr různých tvarů nasávacích trychtýřů (oválné, šikmé, kulaté apod.), zaručující optimální manipulaci. Navíc je možnost individuální instalace: mobilní, nástěnná nebo stropní konstrukce nejsou problémem. V mé praxi jsem se rozhodl pro stropní konstrukci. Nohou ovládám zapínání a vypínání turbíny nacházející se o etáž níže ve sklepě. Tím mohu provést po ošetření ideální a hygienické čištění svého pracoviště. 

Co je zvláštního na filtračním systému PurePOD?

Odsávací systém PurePOD disponuje dvěma oddělenými filtry – kapesním filtrem na prach a zdravotnickým HEPA filtrem, který spolehlivě vyfiltruje nejjemnější suspendované částice a zárodky. HEPA je zkratkou pro „High Efficiency Particulare Air“, to znamená doslovně tolik jako „Vzduchový filtr s vysokou účinností pro nejjemnější velikosti částic“.

Očištěný vzduch je pak znovu přiváděn zpět do místnosti. Kapesní filtr měří 30 cm a má pozoruhodnou jímavost 6,5 litrů. Pro znázornění: V naší praxi se nasbírá v průběhu čtyř týdnů cca. 500 gramů brusného prachu, jelikož máme za den nejméně 5 velkých brusných jednotek. Zdravotnický HEPA filtr našeho zařízení vyfiltruje 99,9 % brusných částic a chrání tímto nejen mne jako ošetřující pracovníka, ale i mé pacienty. Turbína odsávače PurePOD má pěti až desetinásobný výkon oproti tradičním motorům vysavačů. Jak už bylo řečeno: může být v provozu nepřetržitě 24 hodin, aniž by došlo k přehřátí, jelikož je chlazení integrováno v přístroji.

Měla by se likvidace brusného prachu pomocí tohoto odsávacího systému podle Vašeho názoru stát standardem?

Bylo by to výborné, kdyby se tento odsávací systém, podporující zdraví a absolutně potřebný, stal samozřejmostí v podologických centrech a pedikérských salónech. Každému podologovi/pedikérovi by se mělo vštípit do paměti už během vzdělávacího procesu důležitost možného onemocnění dýchacích cest v důsledku zátěže brusným prachem. Žádný z mých kolegů by neměl přehlížet vzniklý brusný prach, který je nutno po odvedené práci hygienicky likvidovat, bez ohledu na to, zda pracuje suchou nebo mokrou technikou.

Shrnutí: Nejbezpečnější likvidace brusného prachu je odsávacím systémem PurePOD.

Zde naleznete PurePOD odsávací systém v prodeji.

Distributor pro ČR a SR: ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-PEDIKURA.cz

×

Splátková kalkulačka ESSOX