Servis přístrojů hadewe omezen od 19.6. do 7.7. z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

ZLATÝ POHÁR 2013 - nehtové špony

VELKÝ ZLATÝ POHÁR veletrhu INTERBEAUTY PRAHA, 5. - 6. 4. 2013 v kategorii inovativní kosmetická metoda získala společnost ODEL LABORATORIES s.r.o./www.PROFI-PEDIKURA.cz za profesionální nehtové špony COMBIped.

Soutěž o ZLATÝ POHÁR veletrhu INTERBEAUTY PRAHA, 18. - 19. 10. 2013 za inovativní kosmetický produkt, metodu a přístroj.

Cílem soutěže bylo ocenit zajímavé inovativní exponáty a zároveň vyzdvihnout mimořádné snahy přihlašovatelů o další vývoj a rozšiřování kvalitní produktové nabídky a služeb na trhu.

VELKÝ ZLATÝ POHÁR veletrhu INTERBEAUTY PRAHA, 5. - 6. 4. 2013 v kategorii inovativní kosmetická metoda získala společnost ODEL LABORATORIES s.r.o./www.PROFI-PEDIKURA.cz  za  profesionální nehtové špony COMBIped.

ZADÁNÍ - kritéria hodnocení porotou
Kosmetický produkt, metoda nebo přístroj byly hodnoceny porotou složenou z odborníků z daných oborů přihlašovaných exponátů z pohledu předpokládané náročnosti na vývoj a užití vědeckých poznatků, dále také z hlediska hygieny, bezpečnosti práce, technické obslužnosti a užití a dalších kritérií. Porota navíc vyhodnotila pozitivní význam a inovativní charakter exponátu v rozšíření dosavadní nabídky na kosmetickém trhu, a to i směrem k dalším uživatelům - odběratelům a spotřebitelům. Posuzovalo se, zda exponát může svým zaváděním, nebo působením na trhu přinášet zlepšení podnikatelských možností dalších odběratelů, nebo zvýšení jejich profesionality a čím je významný pro uživatele. Porota vycházela z informací a materiálů dodaných přihlašovatelem a na základě svých zkušeností porovnává tyto informace s již existující nabídkou na trhu. Všechny exponáty musí být legislativně schválené.

Pravidla soutěže
Do soutěže byly přihlášeny exponáty domácích a zahraničních výrobců a jimi zastupovaných prodejců, kteří je prezentují na jarním veletrhu kosmetiky Interbeauty Prague 2013 jako vystavovatelé. Exponáty byly přihlášeny na základě přihlášky dodané s popisem soutěžního exponátu, jeho účinků a zejména inovativního charakteru. Součástí přihlášky byl katalog produktu, nebo jiné tiskové a propagační materiály k exponátu, které dodal přihlašovatel poštou na adresu vyhlašovatele.

×

Splátková kalkulačka ESSOX