Dezipur 3kg

2 hodnocení
Značka: MPD plus, s.r.o.

Alkalický práškový prostředek na čištění a dezinfekci nástrojů - 3 kg

Dostupnost Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
20.6.2024
Možnosti doručení
Kód: 39
775 Kč
Dezipur 3kg
2 hodnocení
Značka: MPD plus, s.r.o.
5,0 2 hodnocení

Práškový prostředek na bázi aktivního kyslíku. Účinný pro mytí menších ploch a nástrojů. zpravidla se používá v 1 % koncentraci a má vysokou čistící účinnost. Spektrum účinnosti je baktericidní, fungicidní a virucidní a v koncentraci 2% tuberkulocidní. Uplatnění především pro balneologii,pedikuře, kosmetice, stomatologii a soukromé praxi.

Účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

Aktivní látky: peroxoboritan sodný, KAS

  • Rozpouští organická znečištění obsahuje inhibitory koroze vhodný k dezinfekci ultrazvukem.
  • Přípravek se rozpustí ve studené pitné vodě cca 10 minut před použitím.
  • Dezinfikovaný materiál se ponoří do připraveného roztoku po uvedenou dobu expozice.
  • Poté se opláchne vodou, vysuší a sterilizuje.

NEBEZPEČÍ

  • Zdraví škodlivý při požití.
  • Způsobuje vážné poškození očí.
  • Dráždí kůži.
  • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

  • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Podobné produkty

Dezipur 700g
Dezipur 700g
Skladem (>5 ks)
219 Kč

Alkalický práškový prostředek na čištění a dezinfekci nástrojů.

Kód: 503
chirosan plus foto z1
Chirosan Plus 500g
Skladem (>5 ks)
489 Kč

Práškový dezinfekční přípravek na dezinfekci ploch a nástrojů.

Kód: 548
chirosan plus
Chirosan Plus 1,5kg
Skladem (5 ks)
934 Kč

Koncentrovaný práškový přípravek na dezinfekci nástrojů na bázi generované kyseliny...

Kód: 1564
Sekusept aktiv
Sekusept aktiv 1,5kg
Skladem (>5 ks)
1 249 Kč

Účinný přípravek na dezinfekci nástrojů.

Kód: 146
×

Splátková kalkulačka ESSOX