Startovací sada dezinfekcí na pedikúru + buničitá vata

Neohodnoceno
Značka: ODEL

Sada obsahuje dezinfekce na malé plochy s postřikem, na nástroje, na pokožku a buničitou vatu

Dostupnost Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.5.2024
Možnosti doručení
Kód: 1085
613 Kč –10 % 551,70 Kč
Startovací sada dezinfekcí na pedikúru + buničitá vata
Neohodnoceno
Značka: ODEL
Startovací sada dezinfekcí na pedikúru + buničitá vata
Akce
613 Kč –10 %

Sada obsahuje:

 • Desprej New 500ml
 • Dezipur 700g
 • Septoderm spray 250m
 • Vata buničitá dělená 1000ks

Desprej New 500ml

Tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů a KAS, vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů.

 • Okamžitě k použití
 • Zaručuje rychlý dezinfekční efekt
 • Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst
 • Dobrá materiálová snášenlivost
 • Kompatibilní s utěrkami wettask a schülke wipes

Oblast použití:
Desprej new je vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů ve zdravotnických zařízeních, kosmetických, pedikérských a tatoo salonech, fitness a wellness centrech (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem.

Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat, jako např.:

 • Povrchy v blízkosti pacientů
 • Kontaktní plochy
 • Vyšetřovny
 • Operační stoly a okolní povrchy
 • Jídelní stoly a pracovní plochy

Účinnost:
Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Informace k použití:
Desprej new se neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru. Dbejte na rovnoměrné nanesení přípravku (rozetřít utěrkou) a nechejte jej působit po dobu expozice, přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, lesklé plasty).

Složení:
100 g přípravku desprej® new obsahuje následující účinné látky:
• 45 g Ethanol
• 30 g Isopropanol
• 0,025 g Didecyldimethylammonium chloride

Zvláštní upozornění:
Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Nevdechujte aerosol. Povrchy které mají přijít do styku s potravinami je nutné po dezinfekci umýt čistou vodou. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a přímého slunečního záření. Teplota skladování: -10 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty, lakované povrchy).

Doba exspirace: 36 měsíců


Dezipur 700g

Práškový prostředek na bázi aktivního kyslíku. Účinný pro mytí menších ploch a nástrojů. zpravidla se používá v 1 % koncentraci a má vysokou čistící účinnost. Spektrum účinnosti je baktericidní, fungicidní a virucidní a v koncentraci 2% tuberkulocidní. Uplatnění především pro balneologii,pedikuře, kosmetice, stomatologii a soukromé praxi.

Účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní

Aktivní látky: peroxoboritan sodný, KAS

 • Rozpouští organická znečištění obsahuje inhibitory koroze vhodný k dezinfekci ultrazvukem.
 • Přípravek se rozpustí ve studené pitné vodě cca 10 minut před použitím.
 • Dezinfikovaný materiál se ponoří do připraveného roztoku po uvedenou dobu expozice.
 • Poté se opláchne vodou, vysuší a sterilizuje.

NEBEZPEČÍ

 • Zdraví škodlivý při požití.
 • Způsobuje vážné poškození očí.
 • Dráždí kůži.
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Septoderm spray 250ml

Tekutý alkoholový dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů a KAS, určeno pro dezinfekci kůže pomocí postřiku. Vhodný pro dezinfekci kůže před vpichy a malými zákroky porušujícími integritu kůže.

 • Okamžité použití
 • Snadná aplikace pomocí postřiku
 • Široké spektrum účinnost
 • Výborná snášenlivost s pokožkou + dermatologicky testovaný

Oblast použití:
Septoderm spray je vhodný k dezinfekci kůže před zákroky, injekcemi, odběry krve, biopsií zaváděním kanyl, před odstraněním stehů atp.

Účinnost:
Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní.

Informace k použití:
Septoderm spray se používá neředěný. Aplikuje se na suchou pokožku pomocí postřiku, nebo tamponem smočeným v přípravku. Před zákrokem dodržte expoziční čas, nebo nechejte důkladně přípravek na kůži zaschnout.Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Neaplikujte v blízkosti očí a sliznic, do ran a na poškozenou kůži.

Složení:
100 g septoderm spray obsahuje následující aktivní látky:
• 45 g etanol
• 30 g 2-propanol
• 0,5 g didecyldimethylammonium chlorid

Zvláštní upozornění:
Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Nepoužívejte do otevřených ran, na sliznice, oči a jejich bezprostřední okolí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech mimo zdroj sálavého tepla, ohně, nápojů a krmiv, potravin a slunečného záření.

Doba exspirace: 36měsíců


Vata buničitá dělená 1000ks

Popis produktu
Buničitá vata dělená B-Cellin – buničité tampony jsou vyrobeny z mnohavrstvé bělené buničité vaty s jemnou strukturou. Tampony se zpevněnými okraji mají 8 vrstev, jsou vysoce savé a nepráší.

Rozměr: 4 x 5 cm

Balení: 2 role po 500 ks

Buničité tampony – čtverečky se používají pro hygienické a kosmetické účely. K dezinfekci kůže před injekcí a infuzí, ale také ve stomatologii jako savý tampon.

Vlastnosti:

 • tampony z buničité vaty
 • 8 vrstev
 • vysoce savé
 • rozměr 4 x 5 cm
 • 2 role v balení
 • nesterilní

Oblasti použití:

 • k dezinfekci kůže, ve stomatologii a při drobných zraněních jako savý tampon
 • pro hygienické a kosmetické účely

Balení:
2 x 500 ks

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX